"கலீஜ்...உணர்ச்சி," STAR CSK PLAYER TALKS ABOUT CHENNAI ON MADRAS DAY

முகப்பு > செய்திகள் > தமிழகம்

By S Vikram | Aug 22, 2019 03:18 PM

Followed by official Chennai Super Kings Twitter Page, one of the star players from the "Anbu Den", Harbhajan Singh posted a tweet on the 380th year of the "Madras Day". He has put together a bunch of colloquial Tamil words and praised Chennai for its generous nature to embrace people from all walks of life including those coming from other states of India. Further has literally translated the popular meme template caption, "City is just a name. Chennai is an emotion"

CSK player Harbhajan Singh tweet on 380th year of madras day

“கலீஜ்,டௌலட்,பிசுக்கோத், நைனா, ஓசி,பிஸ்து,அட்டு,பேஜார், அள்ளு,தல,மாமி,மாமே,இப்பிடி எத்தனை வார்த்தைங்க நம்ம சென்னையை அலங்கரிக்க.ஆதார் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கும் அட்ரஸ் நம்ம மெட்ராஸ் தாங்க.சென்னை என்பது "ஊர் பெயர்" மெட்ராஸ் என்பது "உணர்ச்சி". Happy #chennaiday #MadrasDay #Madras380,” (sic) said Harbhajan via his twitter handle.

According to the facts, August 22 is celebrated as Madras Day every year to commemorate the founding of Madras. As per TOI report, it was on August 22, 1639, that the deed for purchase of the village of Madraspatnam (Chennapatnam) was signed between the East India Company and Damarla Vekatadri Nayaka, the viceroy of the Vijayanagar Empire.

Tags : #CSK #MADRASDAY #HARBHAJAN